Theme Settings

Mode Layout
Theme color
Choose your colors
Background Color:
Reset

Gebruiksvoorwaarden

ALGEMEEN:

Alle bestellingen en leveringen zijn onderworpen aan de onderstaande algemene voorwaarden, behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke afwijking. Andersluidende voorwaarden van de klant zijn in geen geval tegenstelbaar aan KADOOKEN.be wiens algemene leverings- en betalingsvoorwaarden in alle gevallen uitdrukkelijk voorrang hebben.

 

GEBRUIKERSOVEREENKOMST:

In deze leveringsvoorwaarden wordt verstaan onder koper: de natuurlijke of rechtspersoon die aan KADOOKEN.be opdracht heeft gegeven tot de levering van producten of het verrichten van werkzaamheden. Een geldige overeenkomst ontstaat tussen jou en KADOOKEN.be  wanneer KADOOKEN.be van jou een bevestiging ontvangt van een door jou gemaakte bestelling op haar website. KADOOKEN.be  heeft het recht een bestelling te weigeren indien deze niet overeen komen met de werkelijkheid zoals: grote orders of bestellingen gemaakt door minderjarigen, problemen bij vorige orders of bestelprocedures die onvolledig werden uitgevoerd.

 

PRIJZEN:

Voor elke bestelling die je maakt op KADOOKEN.be gelden die prijzen die op die dag vermeld staan. Alle prijzen vermeld op deze website zijn in EURO en inclusief 21% BTW. Gedurende de periode van de aanbieding worden de prijzen niet verhoogd. Het kan echter wel gebeuren indien wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of wanneer de fabrikant van het product tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Onze website wordt dagelijks gecontroleerd. Indien er zich echter druk- en zetfouten voordoen, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld. Bij aflevering worden voor de vervoerskosten van de artikelen kosten aangerekend, zie leveringsinfo op deze website.

 

VERZENDEN:

Indien de levertermijn overschreden wordt, kan dit nooit tot schadevergoeding of contractbreuk leiden ten laste van KADOOKEN.be .
Over het algemeen worden alle bestellingen voor België steeds binnen 2 tot 5 werkdagen geleverd. Voor Nederland binnen 5 tot 10 werkdagen. 
Bij bestellingen met meerdere artikelen wordt uw pakket pas verzonden wanneer alle artikelen voorradig zijn.  In dit geval contacteren wij u.
KADOOKEN.be  behoudt zich te allen tijde het recht voor om bestellingen via KADOOKEN.be  te weigeren.

 

AFZIEN VAN DE BESTELLING:

De Belgische wet op de handelspraktijken en de informatie en de bescherming van de consument van 14 juli 1991, laat de koper toe binnen de 7 werkdagen na ontvangst van het product de verkoper te informeren dat hij/zij van de verkoop wenst af te zien en dit dient te gebeuren via aangetekend schrijven. De goederen dienen teruggestuurd te worden - in originele verpakking en dus in ongeopende toestand - en dit binnen de 5 werkdagen. Uiteraard is het noodzakelijk een kopij van je factuur toe te voegen aan de retourzending en dit samen met een begeleidende brief waarin je je rekeningnummer vermeld. Van zodra wij het teruggestuurde product in ons bezit hebben, betalen wij jou het oorspronkelijke factuurbedrag terug, exclusief de verzendkosten. De koper is echter zelf verantwoordelijk voor de gemaakte kosten voor de door hem verstuurde retourzending(en). Bij levering van een verkeerd product of bij beschadiging op het moment van levering, betaalt KADOOKEN.be  je de retourverzendingkosten terug van het artikel. Bij beschadiging van het artikel door de klant of bij opening van het artikel door de klant zelf, kan KADOOKEN.be  de terugbetaling van de geretourneerde artikelen weigeren of niet terugbetalen.

 

RETOURZENDING:

Zorg ervoor dat je het artikel steeds voldoende frankeert. Liefst aangetekend voor artikels van een hogere waarde. Voeg zeker een kopij van je factuur toe samen met een begeleidende brief met vermelding van je rekeningnummer. Indien de zending onvoldoende gefrankeerd is, dan wordt deze onmiddellijk geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Alle kosten gemaakt voor de retourzending van het (de) artikel(en) zijn steeds ten laste van de koper.

 

VERLIES OF BESCHADIGING TIJDENS TRANSPORT:

Volgens de wet op de handelspraktijken is de verkoper diegene die verantwoordelijk is voor enig verlies en/of beschadiging van een besteld product tijdens het transport. Via aangetekend schrijven dient de koper ons hiervan op de hoogte te brengen binnen een termijn van 20 dagen na de bestelling. Indien deze termijn overschreden wordt dan heeft KADOOKEN.be  het recht om je aanvraag te weigeren.

 

BESTELLING ANNULEREN:

Indien je toch liever het artikel niet had besteld stuur je gewoon een mailtje naar info@kadooken.be.  Indien het pakket reeds verstuurd werd dien je te wachten totdat het artikel bij jou arriveert. Dan kan je ons het artikel terugsturen. Hoe je dit precies moet doen, dat lees je onder sectie ‘retourzending’. Wij zorgen voor de terugbetaling (aan de hand van een waardebon) van het oorspronkelijke factuurbedrag exclusief verzendkosten.

 

GARANTIE:

Enkele producten die niet worden teruggenomen van zodra ze aangekocht zijn : Alle elektronische producten : indien verkeerd gebruikt. Lees aandachtig de bijhorende instructies alvorens deze producten te gebruiken. Verwaarloosde producten of blootgestelde producten aan vocht en zon. Ballonnen, onder voorbehoud van fabricagefouten.  Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft KADOOKEN.be  ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door koper dit schriftelijk mee te delen en zonder dat KADOOKEN.be  gehouden is tot enige schadevergoeding.
Indien de door ons aangeboden producten door de koper verkeerd gebruikt werden of op een onverantwoorde manier dan kan KADOOKEN.be  niet aansprakelijk gesteld worden. Ook niet wanneer het materiële of lichamelijke schade aan derden heeft veroorzaakt door een foutief en/of onwettig gebruik van de producten. Voor de beslechting van eventuele geschillen zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde (België) bevoegd.

 

KLACHTEN:

Om geldig te zijn dienen alle klachten, tenzij ze betrekking hebben op verborgen gebreken, ons toekomen uiterlijk 8 werkdagen na ontvangst van de goederen. De klachten die betrekking hebben op verborgen gebreken moeten gedaan worden binnen de 8 werkdagen na ontdekking. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van Dendermonde (België) bevoegd.

 


Product successfully added to the product comparison!